Det kommer fram i en ny undersøkelse Sentio har gjort for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 72,1 prosent svarer at de tok forholdsregler, mens 26 prosent svarte nei.

60 prosent mener de fikk tilstrekkelig informasjon fra myndighetene om skogbrann. Bare 18 prosent mente informasjonen ikke var tilstrekkelig. 20 prosent svarte «vet ikke» eller at spørsmålet ikke var relevant.

Viktigste informasjonskanal om skogbrannfaren var aviser, nett, radio og TV – nesten 70 prosent svarte at de fikk sin informasjon fra disse kanalene.

Omtrent halvparten av de spurte tror vi må være forberedt på like høy skogbrannfare neste år. 21 prosent svarer nei på dette spørsmålet, mens 30 prosent svarer «vet ikke».