Beklager at klimatiltak i skog kuttes

Administrerende direktør Steffen Skolseg i Mjøsen Skog er fornæyd med satsing på bedret transport for tømmer - men skuffet over kutt i klimatiltak i skogen.

Administrerende direktør Steffen Skolseg i Mjøsen Skog er fornæyd med satsing på bedret transport for tømmer - men skuffet over kutt i klimatiltak i skogen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I Mjøsen Skog er de fornøyd med midler til opprustning av skogsbilveger og infrastruktur for tømmertransport - men skuffet over kutt i klimatiltak.

DEL

Samme dag som forslaget til statsbudsjett for 2019 legges fram, offentliggjorde også FNs klimapanel en rapport som konkluderer med at med dagens innsats har ikke verden sjanse til å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sammenlignet med det temperaturen var før den industrielle revolusjon.

- Viktige skogsressurser

- Vi har nå få år på oss for å stoppe den farlige utviklingen, og der er aktiv bruk av skogressursene en del av løsningen, sier Skolseg.

Skolseg synes derfor det er overraskende at regjeringen kommer forslaget om å kutte i midlene til klimatiltak i skogen.

FNs klimapanels 5. hovedrapport slår fast at skogressursene må brukes aktivt for å nå klimamålene. Økt hogst og økt bruk av biomasse er lagt inn som forutsetninger i alle scenarier FNs klimapanel baserer seg på. Klimapanelet har pekt på at det er avgjørende at tilførselen av fossilt karbon inn i naturens eget CO-kretsløp reduseres. Like fullt foreslår regjeringen å kutte midlene til skog-, klima- og energitiltak (gjødsling, tettere planting og skogplanteforedling) med 10 mill. kroner til snaut 39 mill. kroner. Det henger ikke godt sammen.

Infrastruktur for tømmer

- Mjøsen Skog er opptatt av at «Godspakke Innlandet» følges opp så raskt som mulig. Prioritering av utrednings- og planoppgaver knyttet til krysningsspor og tømmerterminaler i Innlandet har derfor stor betydning, sier adm. dir. Steffen Skolseg i Mjøsen Skog.

Også veibudsjettet har fortsatt vekst.
- Forslaget om 25 mill. kroner øremerket til å fjerne flaskehalser på fylkesveiene gleder vi oss over. Vi er også tilfreds med at regjeringen fortsatt prioriterer midler til opprusting av skogsbilveier og kaier. Behovet for opprusting av skogsbilveinettet er betydelig i skogstrøkene, så jeg håper midler til dette prioriteres, sier Skolseg.

Artikkeltags