Tusenvis av fuglereir raseres av hogst

Mens du som privatperson kan få strenge straffer for å ødelegge et fuglereir, kan skogbruksnæringen hogge skog med tusenvis av fuglereir uten at det får konsekvenser.