33 søkere ønsker jobben som sosiallærer ved Åretta ungdomsskole

Ungdomsskolen som ligger sør i Lillehammer sentrum har utlyst stilling som sosiallærer.