Slik blir Segalstad bru om noen år

NYE FARGERIVEGEN: Dette er «Folkestripa» som Topic Architecture og Lala Tøyen ser for seg, med Kiwi til høyre og kommunehuset til venstre. I bakgrunnen troner hotelltårnet i 12 etasjer ..

NYE FARGERIVEGEN: Dette er «Folkestripa» som Topic Architecture og Lala Tøyen ser for seg, med Kiwi til høyre og kommunehuset til venstre. I bakgrunnen troner hotelltårnet i 12 etasjer .. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Hotell i 12 etasjer, små spesialbutikker, leiligheter, gågate og parkanlegg, amfi og badeplass mot Gausa. Slik blir Gausdalsbyen. Kanskje.

DEL

Dette og mye mer er iallfall ingredienser i skisser fra fire planleggingsmiljøer som har tenkt utvikling av et mer tettbygd og urbant kommunesenter ved Segalstad bru fram mot 2030. Tirsdag kveld blir det hele presentert for gausdølene i åpent møte på kulturhuset.

Alt er et ledd i arbeidet med ny kommuneplan for Gausdal.

Store endringer uansett

– Tanken er å få fram noen muligheter og bestemme oss for noen utviklingslinjer på lang sikt for sentrum i kommunen. Uansett vil det bli store endringer, sier miljø- og næringssjef Jon Sylte.

Det var i vår at kommunen Oppland fylkeskommune gikk ut til konsulentmiljøene med et såkalt parallelloppdrag for å få ulike innspill fra planleggermiljøer om sentrumsutvikling av området mellom Gausa og den videregående skolen.De utvalgte ble Rambøll AS, Eriksen Skajaa Arkitekter og Feste Grenland Landskapsarkitekter, Topic Architecture og Lala Tøyen, pluss MAD og Asplan Viak.

Hotell og folkestripe

Aller mest spenstig er kanskje framlegget fra Topic og Lala, med 12 etasjes hotelltårn i treelementer på Statoil-tomta. Fargerivegen er gjort om til ren gågate med navnet «Folkestripa» og binder handelsområdet på begge sider sammen.

– Folkestripa er Gausdals svar på La Rambla i Barcelona eller bulevardene i Paris, anfører planleggerne, som tenker stort.Asplan og MAD-arkitektene er ikke mindre ambisiøse. Blant annet satser de på ei gågate som en sammenhengende akse fra Furulund til skoleområdet, med småbutikker og med leilighetsbygg som nesten er miniatyrer av Barcode-komplekset i Bjørvika i Oslo. De vil også ha bygg på framsida av kommunehuset, mot fylkesveg 255.

Gausa er en lite utnyttet ressurs i sentrum, mener planleggerne. Bak Furulund-byggene, har Asplan/MAD skapt et eget byrom med ramper og trapper ned mot elva, tilrettelagt for aktiviteter.

– Inspirert av München og andre elvebyer vil vi utforske potensialet i vann med fart, anfører planleggerne – som også har lagt inn ei noe mer fancy gangbru over elva.

Mangler møtesteder

– Segalstad bru har ingen plasser, torg og parker som fungerer som møtesteder, påpeker Rambøll-konsulentene, som har funnet likelig med plass til slike elementer i sin gausdalsby.

Også Eriksen Skaaja og Feste er opptatt av at det skal være møteplasser. De har lagt inn et «allmenningsrom» bak kommunehuset.Felles for alle framlegg er at det legges opp til betydelig fortetting i hele sentrumsområdet, og at biltrafikken i hovedsak holdes utenfor. Parkeringsplasser foreslås i ytterkantene av selve sentrumsområdet, og delvis under bakken.

Aktivt bygdesentrum

– Vi ønsker mer vekst i Gausdal. Det krever et aktivt bygdesentrum, og at det tenkes nytt i forhold til arealutnytting. Flere nybygg med leiligheter gir også muligheter for et mer levende sentrum på kveldstid, sier Jon Sylte.

Han mener det er store utviklingsmuligheter innenfor eksisterende sentrum, uten å ta nye arealer eller mye dyrka mark.

Artikkeltags