Av 245 som avga stemme, var det bare 95 for bokmål.

Totalt var det 431 stemmeberettigede, men oppmøteprosenten endte på 56,8 prosent.

Ordfører Tove Haugli er fornøyd med resultatet.

- Det er vel ingen hemmelighet at jeg er tilhenger av nynorsk. Og dette var et veldig tydelig signal. Skåbyggingene vil ha denne målformen, sier Haugli.

Fornøyd er også Kristian Ekre, som har frontet nynorsken i bygda i denne kampen.

- Forskjellen var større enn jeg trodde og et tydelig signal. Egentlig er det jo ungene som har vunnet. Nå får de nynorskopplæring fra 1. klasse og fram til de kan velge selv. Da blir de i realiteten tospråklige. Jeg mener det er en ressurs jeg da, sier Ekre.

-Harde fronter?

- Nei, tonen har vært god og saklig. Men dette er vel egentlig en sak vi kunne vært foruten i ei slik lita bygd. Vi skal helst dra lasset sammen, sier Ekre.