- Jaktlaget greide å felle ulven i Gravdalen øst for Lågen i Nord-Fron kommune, opplyser rovviltansvarlig i Nord-Fron kommune, Geir Johan Groven, til GD.

Ulven ble felt i 20-tiden søndag kveld. Fellingstillatelsen ble gitt på bakgrunn av funn av skadd sau på Kvarvet i Sør-Fron, og tillatelsen ble gitt for områder øst for Lågen i Sel, Nord- og Sør-Fron og Ringebu.

- Ulven har beveget seg et stykke fra stedet det opprinnelig ble gitt skadefelling for. Den har tatt seg over kommunegrensen. Vi har funnet noen døde dyr, men det er en del tap av dyr som vi foreløpig ikke har oversikt over, sier Groven.

Mandag skal det søkes med kadaverhunder i området for å få oversikt over dyr som er gått tapt til ulven.

I snitt har 20 jegere til enhver tid vært i aksjon i jakten på ulven siden fellingstillatelsen ble gitt.

- Jeg må rose jegerne for en veldig god innsats. De har virkelig stått på, sier Groven.