Sportsfiskere vil fjerne gammel kraftverksdemning for å bedre gytemulighetene for storørreten

BEKYMRET FOR FISKEELVA VÅLA: Tore Solbakken i Gudbrandsdal Sportsfiskeforening var i elva Våla fredag da vannstanden plutselig droppet på grunn av strømstans i Vinkelfallet kraftverk. – Vi plukket død fisk. Dette er ille for storørretstammen her, sier han og har sammen med flere organisasjoner nå stilt krav om ny konsesjonsbehandling for Vinkelfallet. På bildet er det normal vannstand i elva.Foto: Kristin Veskje

BEKYMRET FOR FISKEELVA VÅLA: Tore Solbakken i Gudbrandsdal Sportsfiskeforening var i elva Våla fredag da vannstanden plutselig droppet på grunn av strømstans i Vinkelfallet kraftverk. – Vi plukket død fisk. Dette er ille for storørretstammen her, sier han og har sammen med flere organisasjoner nå stilt krav om ny konsesjonsbehandling for Vinkelfallet. På bildet er det normal vannstand i elva.Foto: Kristin Veskje Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fjerning av en demning i Våla kan bedre gytemulighetene for storørreten.

DEL

Det mener Gudbrandsdal sportsfiskeforening og Storørret Norge. Ifølge interesseorganisasjonene stopper den gamle demningen fra 1910 tilførselen av grusmasser til elveløpet. I et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat tar de til orde for å fjerne hele konstruksjonen.

Sportsfiskerne mener situasjonen for storørrettstammen i Våla i Ringebu er kritisk. Mangel på gytegrus på strekningen fra den gamle dammen til punktet der Våla renner ut i Lågen er ett av problemene.

Sportsfiskerne ber om at du utarbeides en plan for hvordan dammen kan fjernes, så raskt som mulig. Sprengning nevnes som ett alternativ.

Det er Gudbrandsdal Energi som eier Vinkelfallet kraftverk i Våla. Sportsfiskeforeningen og flere andre organisasjoner arbeider for å få ny konsesjonsbehandling av virksomheten.

Les også: 

– Ørreten er i ferd med å dø ut

– Vi jobber med tiltak i elva 

Hvis elveløpet justeres kan det også bli mulig for storørreten å vandre lenger opp i elveløpet, og dermed få tilgang til gyte- og oppvekstområder nærmere Vinkelfallet-demningen, mener Tore Solbakken i Storørret Norge.

Ifølge ham er den gamle demningen ikke i bruk, og den er heller ikke vedlikeholdt.

Artikkeltags