Kunstnerne lover å komme til Kvam – tar med familien for å sikre seg et mest mulig positivt publikum

– Dette tar jeg som en bekreftelse på at kunstverket blir ferdig, sier fylkeskultursjef Kyrre Dahl.