– Nå må dette stedet sikres på en forsvarlig måte

Steinraset på E6 i Elstadkleiva får Trygg Trafikk til å reagere.