VINSTRA: Kriseledelsen i Nord-Fron kommune var samlet igjen torsdag morgen.

– Tiltak på kort og lang sikt

– Vi har fortsatt kriseberedskap. Nå har vi gjort opp status sammen med alle fagfolkene våre. Hovedfokuset er å hjelpe familiene som er rammet, sier Støstad. Og bruker alle tilgjengelig ressurser til å hjelpe.

– Vi legger nå en plan for tiltak, både på kort sikt og framover i tid. Dette vil påvirke oss i lang tid, sier Støstad.

Ordføreren er nå på veg til Vinstra videregående skole for å være med på samlingen der klokken 09.

 

Foreldremøter

– Har dere hjelpen dere trenger?

– Vi kartlegger nå hva vi trenger av ekstern bistand.

Støstad sier at det vil bli planlagt foreldremøter på flere av skolene på Vinstra. Han kommer tilbake med informasjon om dette.