Ordfører Rune Støstad: – Asylmottak i Ruste er helt uaktuelt

Nord-Fron-ordfører Rune Støstad sier at han vil arbeide for at det ikke blir etablert asylmottak. Sp-politiker Hans Petter Solberg krever folkemøte, mens politiet sier at et mottak for voldelige asylsøkere kan medføre betydelig merarbeid.