Per Gynt Lodge har begrenset anbudet til ett asylmottak – vil fremdeles ha asylsøkere med voldelige og truende atferd

Får Per Gynt Lodge på Vinstra anbudet, vil de trolig starte asylmottak i april-mai.