Torsdag morgen ble retten satt på Hamar. Der er Lillehammer Ishockeyklubb, representert ved tidligere styreleder Lars Tvete og advokat Joakim Augeli Karlsen, plassert på den ene siden, mens oppsagte Tor Erik Nilsen og advokat Ida Helene Braastad Balke er på den andre.

Se tidslinjen for Nilsen-saken i bunnen av artikkelen.

Les også: Nilsen-siden vil bevise budsjettmangler i L.I.K.

Sør-Gudbrandsdal tingrett kom i fjor fram til at klubben hadde god nok begrunnelse for å avskjedige hockeytreneren. Nilsen, med sine advokater,har hele tiden ment at oppsigelsen var ugyldig og at hockeyklubben ikke forsøkte nok å ordne opp i økonomien på andre måter.

Dommen fra tingretten på Lillehammer ble anket, og torsdag møttes de igjen. Over to dager skal saken behandles i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

GD forsøkte å få tak i Braastad Balke og Augeli Karlsen for å høre hvilke tanker de gjorde seg før torsdag. GD fikk ikke kontakt med førstnevnte, og sistnevnte svarte via SMS at klubben ikke ønsket noe oppmerksomhet rundt saken for øyeblikket.

I saken er en rekke personer involvert - både som part, vitne eller på andre måter. Se GDs oversikt over de involverte personene her.