Aasrud er enig med regjeringen i at norsk økonomi går godt, men mener det er flere bekymringsverdige trekk i statsbudsjettet som regjeringen la fram mandag.

– Vi har hørt at dette er en regjering som er opptatt av at forskjellene øker. Men dette er en regjering som nok en gang legger fram betydelig økte skattekutt i milliardkronersklassen, samtidig som vi på forhånd hørte at vi har en innsats på 180 millioner kroner for å redusere barnefattigdom, sa Aasrud i replikkordskiftet etter finansminister Siv Jensens finanstale.

– Det er et bevis på at denne regjeringen ikke tar inn over seg hva som er nødvendig for mer likhet og mindre økte forskjeller i samfunnet, sa Aasrud.

Finansminister Siv Jensen svarte imidlertid umiddelbart ved å peke på at regjeringens innsats mot barnefattigdom beløper seg til over 900 millioner kroner.

Aasrud var også sterkt kritisk til regjeringens innsats for å få flere i arbeid.

– Vi har en unik mulighet nå som det går bedre i norsk økonomi til å få flere i arbeid. Den muligheten bruker ikke regjeringen. Fortsatt er det over 100.000 arbeidsledige. Det er mange, og det må settes inn større trykk for å få flere ut i arbeid, fastslo Aasrud.

Hun mener også at kommunebudsjettet er det svakeste på lenge.