– Et riktig steg mot en skole som ser eleven. Fylkesleder i Elevorganisasjonen i Oppland, Mikkel Fæste Klashaugen, er fornøyd.

Regjeringen kom i dag med sitt forslag til statsbudsjett for 2019. De foreslår å øke midlene til lærernormen med 200 millioner kroner.

– Vi er glad for at noen tar ansvar for at vi har nok lærere i norske klasserom. Det har regjeringen vist at de gjør gjennom å øke summen til lærernormen i de siste to forslagene til budsjett.

I budsjettet foreslås det en økning på 200 millioner kroner fra fjorårets budsjett til lærernormen. Dette henger i tråd med regjeringens mål om å gå til 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og 20 elever per lærer i 5.-10. klasse fra høsten 2019.

- Dette er en sak Elevorganisasjonen har engasjert seg i lenge, og som er kritisk for norske elevers læring og trivsel. Lærernormen vil gi lærerne tid til å se hver enkelt elev. Elevundersøkelsen i fjor viste oss at opptil 1 av 5 elever på 7. og 10. trinn føler at de ikke får støtte fra lærerne, og da er det åpenbart at noe må gjøres, sier Mikkel Fæste Klashaugen.

Lærernormen skal evalueres underveis av Utdanningsdirektoratet, og er et tiltak for å øke lærertettheten.

- Vi roser regjeringen for satsingen de gjør på lærernormen og nyansettelse i budsjettet. Nå må kommunene i Oppland sørge for at pengene blir brukt riktig, slik at normen får den effekten den skal. Hvis pengene brukes der de skal, får vi en skole som ser eleven. Vi er spente på å se resultatet. Det har vi ventet lenge på, avslutter Mikkel Fæste Klashaugen.

Elevorganisasjonen er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen i Norge. EO ble stiftet i 1999 og er organisert med 18 fylkeslag. Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens solidaritetsaksjon. Elevorganisasjonen er den eneste aktøren innenfor sitt felt i hele Norge og har slagordet; av, med og for elever.