Brannvesenet fikk melding om brannen cirka klokken 19.55. Først på stedet var en vaktmann fra Øyer vaktservice. Han registrerte brannen som var på gang og knuste vinduer for å komme seg inn i bygget. Der fikk han tatt i bruk et pulverapparat som dempet mesteparten av brannen, men det fortsatte med kraftig røykutvikling.

Det var kraftig røykutvikling den delen av butikken der det er kontor og lager. Brannmannskaper fra Lillehammer kom raskt til stedet og tok seg av den videre slokkingen.

- Butikken var er fylt med røyk, men vi fikk raskt kontroll over brannen, sier varabrannsjef Tor Veen til GD klokken 20.25.

Røykdykkere gjennomsøker butikken for å få oversikt over brannens omfang. Brannen er nå forøvrig slokket men brannmannskapene vil være på stedet utover kvelden.

Putten er vegg i vegg med to andre butikker, og ligger nær annen trebebyggelse. Det skal ikke være umiddelbar fare for de andre husene.

Brannvesenets restverdisikringsbil er på stedet, og vil utover natten jobbe med å sikre gjenværende verdier. Blant annet er det kommet på plass store vifter som skal drive ut røyk.

Mixkiosken med post i butikk, som ligger vegg i vegg med Putten, måtte stenge rundt klokken 20.30, på grunn av røykskader.

GD.no følger saken.