Mandag morgen står en bil og lesser av stillaset som denne uken skal settes opp rundt Storgata 81 i forbindelse med rivingen.

Til GD mandag forteller Bjønne Owren i Lykstad & Owren Eiendom AS, som eier den brannherjede bygården Storgata 81 i Lillehammer, at det vil ta et par-tre dager å sette opp stillaset, og at rivingen trolig starter i slutten av denne uken eller i begynnelsen av neste uke.

Det er Gjøvik-firmaet Byggservice Innlandet som skal forestå rivingen.

Omfanget av jobben vet de ikke før de starter rivingen, så det er umulig å si hvor lang tid det tar, sa Owrenn forrige uke, og bekrefter det samme mandag.