Riksantikvaren: "Å ta vare på gamle hus og sikre lokal, historisk egenart og stedlig identitet er i høyeste grad byutvikling"

Artikkelen er over 2 år gammel

Riksantikvaren har ingen ting imot at det utarbeides ny reguleringsplan for Storgata 81, men er tydelig på at et moderne kontrasterende bygg ikke er forenelig med vernestatusen som gjelder for området.