Montér-bygget kan bli omgjort til detaljvare

STRANDTORGET: XXL har tidligere hatt en intensjonsavtale om Montér på Strandtorget. Nå er det åpent.

STRANDTORGET: XXL har tidligere hatt en intensjonsavtale om Montér på Strandtorget. Nå er det åpent. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Administrasjonen i Lillehammer kommune anbefaler at det gis dispensasjon til å øke arealet for lette varegrupper innenfor Strandtoget kjøpesenter.

DEL

Politikerne i planutvalget skal behandle saken torsdag. Foreliggende trafikk- og handelsanalyser tilsier at tiltaket ikke vil føre til merkbar trafikkvekst eller påvirke sentrumshandelen negativt, mener byplansjef Inger Stubsjøen og anbefaler at det gis dispensasjon som omsøkt.

COWI AS har på vegne av Niam V Strandtorget Eiendom AS søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, med ønske om å øke arealet for lette varegrupper innenfor Strandtorget kjøpesenter.

Søker ønsker å omdisponere den delen av kjøpesenteret som er i bruk til tunge varegrupper (Montér) til lette varegrupper, noe som vil øke omfanget av handel med lette varegrupper fra 28 000 m² til 30 308 m² for Strandtorgetområdet.

Artikkeltags