Sykehusstreiken fortsetter

Leger i streik: Sykehusstreiken har vart i 30 dager onsdag. Nå er Sykehuset Innlandet også berørt. Bildet er fra sykehuset i Lillehammer.

Leger i streik: Sykehusstreiken har vart i 30 dager onsdag. Nå er Sykehuset Innlandet også berørt. Bildet er fra sykehuset i Lillehammer. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Den tvungne meklingen mellom partene i sykehusstreiken onsdag førte ikke fram, og streiken fortsetter. Akademikerne har nå 595 medlemmer i streik ved 15 sykehus.

DEL

Kl. 15.23: Fra torsdag trappes streiken, som nå er inne i sin femte uke, opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus. Konflikten trappes ytterligere opp mandag. Da vil til sammen 628 leger, psykologer, ingeniører, jurister, økonomer, samfunnsvitere og tannleger på 15 sykehus være i streik.

– Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehusene fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

– Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må være basert på et kollektivt system. På denne måten rokker Spekter ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland.

Tonen er uforsonlig, også fra arbeidsgiversiden:

– Spekter og helseforetakene har også i dag forsøkt å imøtekomme Legeforeningens krav om kollektivt vern ved utarbeidelse av arbeidsplaner. Dette har ikke ført fram. Vi beklager derfor at Legeforeningen velger å fortsette streiken som nå berører flere tusen pasienter. Helseforetakene er ansvarlig for pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet for legene og kan ikke delegere dette ansvaret til tillitsvalgte i Legeforeningen, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Riksmekleren innledet onsdag formiddag tvungen mekling i sykehusstreiken. Forhandler for legene har håp om at partene kan komme til en løsning.Sykehuslegene åpnet for mer fleksibilitet .

Akademikerne helse ankom møtet med et nytt notat i vesken. De vil holde fast på hovedprinsippet om kollektive vaktplaner, men foreslår at man kan innføre en del frie vakter som skal sørge for å dekke hull i vaktlistene.

– Vi vil signalisere at vi ser sykehusenes behov for mer langsiktig planlegging. Det er ingen motsetning mellom dette og kollektive ordninger, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse til NTB.

Håpet på langt møte

Sammen med president i Legeforeningen Marit Hermansen ventet han utenfor Riksmeklerens kontor onsdag morgen på at meklingen skulle komme i gang.

Riksmekler Nils Dalseide har innkalt Akademikerne helse og motparten i Spekter til tvungen mekling, slik reglene er når en streik har pågått i 30 dager.

Frøyland ser to mulige forløp for dagen:

– Enten blir det et ganske kort møte, og det betyr at det ikke er noen bevegelse. Eller vi kan bli sittende i samtaler i flere timer. Det vil være godt nytt, da har vi noe å snakke om, sier han.

Hermansen sier streikeviljen fortsatt er god til tross for at arbeidskonflikten har vart i fire uker. Hun håper likevel at tiden er inne for å finne en løsning.

– Ledelsen ved mange sykehus har kommet med innspill om at dette løser de veldig godt lokalt, basert på den praksis som har vært etablert. Det håper vi å bygge videre på, sier hun.

Lukrative vakter kan forsvinne

Spekter har pekt på at de rullerende vaktordningene betyr at man opererer med hull i vaktplanen som man vet vil komme fordi legen er på kurs, ferie eller annet planlagt fravær. Disse vaktene dekkes inn av kolleger, som godtgjøres med en høyere sats enn annen overtid.

Frøyland erkjenner at det vil bli færre slike lukrative vakter framover hvis deres forslag får gehør.

– Dette handler ikke om pengene. For våre medlemmer er det forutsigbarheten og fellesløsninger som er viktig, sier han.

Partene var i begynnelsen av forrige uke i kontakt med hverandre, men forsøket på å bli enige strandet. Spekter har kommet med et tilbud til Akademikerne om å blant annet redusere det maksimale antallet arbeidstimer i løpet av en uke.

– Vi håper på en konstruktiv mekling og på å få avsluttet denne konflikten, sa Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, til NTB tirsdag.

Nesten 600 medlemmer i Akademikerne er tatt ut i streik ved 15 sykehus, og nye streikeuttak er planlagt torsdag og mandag. (©NTB)

Les også: Kampklare leger i Lillehammer

Sykehusstreiken trappes opp for åttende gang 

Artikkeltags