Det kan bli streik fra lørdag av

IKKE ENIGE: LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og  NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

IKKE ENIGE: LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet med NHO. 

DEL

NTB: AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon står sentralt nå meklingen starter onsdag. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april. Hvis ikke vil rundt 35.000 LO- og YS-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra søndag.

Forskningsleder ved Fafo, Kristin Alsos, tør ikke tippe hvor stor risikoen er for en streik. Følgene kan imidlertid bli store, med over 200.000 ansatte i en rekke bransjer potensielt tatt ut av arbeid hvis streiken trappes opp. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor på 18 år.

Rammer direkte og indirekte

For den jevne forbruker vil nok de første konsekvensene merkes på transport.

– Det er tatt ut en del ferjesamband, det er også en del tatt ut innen buss i blant annet Oslo, Stavanger og Sandnes, og også noe innen langtransport. På lengre sikt vil det merkes på leveranser til butikkene at så mange er tatt ut i matvareindustrien. Streik innen renhold vil også på sikt kunne ramme andre bransjer indirekte, sier Alsos til NTB.

Ulike krav

Hvor bredt en eventuell streik vil favne, avhenger av hvilket tema det blir konflikt på. LO varsler for eksempel at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenskomsten. Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun disse som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut. Lista over LO-bedrifter som tas ut i streik er 40 sider lang.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling, men vi har krevende tema på bordet, derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enige. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Bussjåfører

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av 6.000 medlemmer tilknyttet forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Blant annet tar YS ut 1.300 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag om det ikke blir enighet.

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

Ikke ramme for mye

Alsos påpeker at uttaket vitner om at LO og YS vil unngå å ramme for hardt, da streik som medfører fare for liv og helse kan avbrytes av myndighetene og ende med tvungen lønnsnemnd.

– Det er for eksempel i første omgang ikke tatt ut noen innen produksjon av olje og gass off shore, noe som potensielt kan ramme økonomien kraftig, sier hun.

Utfordringen for forbundene er å få til et uttak som rammer arbeidsgiver hardt. Blant matvareprodusentene er det for eksempel ikke fare for liv og helse om produksjon av is-, sjokolade- og bryggerivarer stopper opp en periode, men det kan ramme arbeidsgivers økonomi, særlig hvis streiken holder på fram mot 17. mai.

Artikkeltags