Slik ble lønnsoppgjøret

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO leder Kristin Skogen Lund etter meklingen mellom NHO, LO og YS.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO leder Kristin Skogen Lund etter meklingen mellom NHO, LO og YS. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

DEL

* Det generelle lønnstillegget blir på 1 krone timen fra 1. april 2018, det vil si 1.950 kroner i året.

* I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen, 4.875 kroner i året.

* De lavtlønte får da totalt 6.825 kroner i året til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, (gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året).

* Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

* LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.

* Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP).

* Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

* Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør.

* LO-medlemmene skal få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.

* Kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP) fikk ikke gjennomslag.

(Kilde: LO/NHO)

Les også:

Artikkeltags