I snitt brukte hver nordmann 3.775 kroner på tannhelsetjenester i 2008. Justert for prisstigningen er det 2.500 kroner mer enn i 1995. Økningen skyldes ifølge Statistisk sentralbyrå at tannlegene har satt opp prisene.

Fram til 1995 fantes det et tak på hvor mye de enkelte behandlingene kunne koste og det taket vil Sosialistisk Venstreparti ha tilbake, skriver Klassekampen.

Jevne ut prisforskjeller

– Vi ønsker å gjeninnføre prisreguleringen. Det er viktig, ikke minst for å jevne ut prisforskjellene rundt om i landet, sier stortingsrepresentant for SV, Rannveig Andresen til avisen.

SV vil ha tannhelsetjenester inn under det offentlige helsetilbudet, og sette et tak for egenandelene på 2.500 kroner.

Regjeringspartner Senterpartiet vil imidlertid ikke ha prisregulering.

Ønsker egenandelstak

– Med et pristak vil det likevel være dyrt for mange å gå til tannlege. Vi må få flere grupper inn i folketrygden og på sikt må vi få et egenandelstak. Det er når man må ut med 4-5.000 kroner at folk rygger unna, sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

Fram til man fyller 18 har alle rett til gratis tannlegebehandling og unge mellom 18 og 20 år får dekket 75 prosent av tannlegeutgiftene.