Bjørn Iddberg: – Jeg ble feilsitert

  Artikkelen er over 1 år gammel

  – Jeg har aldri sagt at jeg vil ha sykehus på Hamar framfor et ved Mjøsbrua.

  DEL

  (Oppland Arbeiderblad) Det sier ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg. Han opplever seg feilsitert av OA etter en pressekonferanse ved Mjøsbrua torsdag.

  Det var ordførerne i Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Hamar som kalte inn Innlandets pressekorps torsdag. Her ble det markert et felles standpunkt: «Sykehus er en byfunksjon!» Dette ble av OAs journalist, samt de de andre nyhetsmediene, oppfattet som en felles front mot et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

  En pressemelding var undertegnet av de fire ordførerne Bjørn Iddberg, Erik Hanstad (Elverum), Espen Granberg Johnsen (Lillehammer) og Einar Busterud (Hamar). Der sto det blant annet at «Funksjonelle sykehus er avhengig av sentral beliggenhet og godt utviklet transportsystem. Disse avhengighetene kan bare imøtekommes i eller i umiddelbar nærhet av byer.» Og at «Å etablere sykehus ved Mjøsbrua innebærer i realiteten å starte byggingen av enda en by i Innlandet. Dette vil undergrave de eksisterende byene og ikke bidra til å bygge regional konkurransekraft. Kort sagt: Dette er å svekke samfunnsutviklingen i Innlandet, ikke styrke den!»

  – Umulig standpunkt

  I denne settingen ble det fra journalistene stilt flere spørsmål om konsekvensen av å vende «Mjøsbrusykehuset» ryggen og kravet om at sykehus må ligge i by. Ordførerne presenterte ingen skisse for hvordan dette skulle løses innbyrdes, men var tydelige på at de selvsagt ville kjempe for sykehus i sin egen by. De mente imidlertid at «bykampen» måtte komme i en senere prosess.

  Ordfører i Hamar, Einar Busterud, sa det imidlertid slik:

  – Heller sykehus på Gjøvik enn ved Mjøsbrua.

  Som oppfølger til dette stilte OAs journalist om Bjørn Iddberg kan sier det samme. Heller Hamar enn Mjøsbrua?

  – At jeg skal ha svart bekreftende på dette er helt feil!, sier Iddberg. – Det er jo et dumt og helt umulig standpunkt for meg som ordfører i Gjøvik å innta! Spesielt etter den debatten og det vedtaket vi har hatt i Gjøvik kommunestyre med vår høringsuttalelse. – Det jeg faktisk svarte var at jeg ikke ville uttale meg fordi jeg ikke hadde noe mandat omkring det fra vår enstemmige kommunestyreuttalelse. Jeg kan gå med på at dette svaret kunne vært enda klarere, men fortolkningen om at jeg skulle svart «ja» på dette er et faktisk feilsitat eller feiltolkning, sier Iddberg.

  Annet hovedbudskap

  Ordføreren i Gjøvik sier hovedbudskapet var å få byperspektivet inn i sykehusdebatten før det avgjørende styremøtet i Sykehuset Innlandet 20. oktober, der det skal avgjøres hvilke framtidsmodell som skal detaljutredes.

  – For meg ble det viktig å spille inn nettopp dette ettersom Gjøvikregionen ikke var representert da politisk referansegruppe mandag lagde en uttalelse der de ikke krever utredning av alternativer til sykehus ved Mjøsbrua. Vi på Gjøvik mener vi det er viktig å utrede en tresykehusmodell.

  – Alle medier som var til stede på pressekonferansen oppfattet dette som en felles front mot hovedsykehus ved Mjøsbrua og et unisont krav om at sykehus må ligge i by ...

  –  Jeg ser at det korte skriftlige budskapet framstår som spisset. Vi kunne nok brukt bedre tid på disse formuleringene for å få fram noen flere nyanser, noe jeg mente jeg klart gjorde i den delen som vel var hovedsaken, nemlig selve intervjurunden.

  – Ikke relevant nå

  – Når dere står sammen om et budskap om at sykehus må ligge i by, men ikke aktivt skisserer noen løsning, er det vel en naturlig konsekvens at det må blir en bykamp. En kamp som nødvendigvis vil få vinnere og tapere. Kan Gjøvik tåle å tape dette, at det tyngste sykehusmiljøet legges til Hamar, Lillehammer eller Elverum, framfor Mjøsbrua? 

  – Dette må komme i senere prosesser. Jeg mener dette ikke er relevant nå. Det som er helt avgjørende i dag er å sikre at andre modeller enn hovedsykehus ved Mjøsbrua blir med i den følgende konseptutredningen, sier Bjørn Iddberg.

  Ordføreren understreker overfor OAs lesere at han mener hovedsykehus ved Mjøsbrua er nest beste løsning, nest etter et fullverdig akuttsykehus i Gjøvik.

  Artikkeltags