Går i strupen på by-ordførerne etter sykehus-utspillet

Ragnhild Aashaug i Fjellregionen og Bjarne Holø i Nord-Gudbrandsdal reagerer sterkt på by-utspillet i sykehusdebatten.

Ragnhild Aashaug i Fjellregionen og Bjarne Holø i Nord-Gudbrandsdal reagerer sterkt på by-utspillet i sykehusdebatten.

Artikkelen er over 1 år gammel

Regionrådslederne i Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og Fjellregionen går rett i strupen på by-ordførerne og deres motstand mot hovedsykehus ved Mjøsbrua. Men styreleder Anne Enger vil møte både byordførerne og andre politikere.

DEL

- Som representanter for innbyggere og besøkende med lengst avstand til mjøsbyene vil vi ikke akseptere at dette nok en gang ender opp som en kappestrid mellom fire ordførere og lokalpolitikere i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik, skriver regionrådslederne Bjarne Holø i Nord-Gudbransdalen, Ragnhild Aashaug i Fjelllregionen og Inger Torun Klosbøle i Valdres i en pressemellding.

De vil ha et tilbud som ivaretar alle innbyggerne i Hedmark og Oppland. Og de er ikke imponert over at ordførerne i Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Hamar når de samles om et felles mål om å si nei til hovedsykehus, "for å unngå å sitte igjen som tapere", som regionrådslederne sier det.

Les også: Fire innlandsordførere står samlet mot et storsykehus på Moelv

En jobb å gjøre

På dagens styremøte ba imidlertid styreleder Anne Enger om forståelse for at politikere har som oppdrag å kjempe for sine interesser og for folket som har valgt dem.

Styreleder: Anne Enger.

Styreleder: Anne Enger. Foto:

- Vi må forstå og ta hensyn til de folkevalgte som har sine spesielle interesser og er valgt av folket. Vi må derfor høre på hva de har å si. Men vi kan ikke tilfredsstille alle. Vi må ta noen valg og vi må sette pasienten i sentrum. Jeg tror at vi skal få til en fornying. Hvis ikke er det fare for at tilbudet vårt kan forvitre, sier Anne Enger.

Les også: Bjørn Iddberg: – Jeg ble feilsitert

På rundtur

Nå vil hun og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ut på rundtur til ordførerne i de fire byene for å høre hva de har å si. Og de skal også besøke andre politikere før styremøtet 20. oktober.

Det har også vært to seminarer om sykehusstrukturen bak lukkede dører. Nå vil styrelederen ha enda et seminar, denne gang åpent mandag 8. oktobere, før styret tar den endelige avgjørelsen.

Les også: Røntgensystem på ville veger

Ikke noe alternativ

Regionrådslederne felles imidlertid sin klare dom over hva byordførerne driver med:

- De presenterer ikke et alternativ utover å be om ytterligere utredninger. Bak dette ligger vidt forskjellige ønsker og strategier. Det er for så vidt avklarende at de selv viser til at det er byutvikling og arbeidsplasser som dominerer deres verdensbilde. Ikke pasientene som har 200 kilometer transport i ambulanse på vinterveier før de når akuttmottaket . Eller pasienten med brystkreft som i i løpet av behandlinga kanskje må forholde seg til 3 ulike sykehus og mange forskjellige ansatte. Vi må sette pasientene i fokus, ikke la enda en lokaliseringsdebatt overskygge dette, mener de tre regionrådslederne.

Les leserinnlegget: Lillehammer og sykehus-patriotisme

Pasienten først

De understreker at en bærekraftig og framtidsrettet organisering av spesialisthelstilbudet i Hedmark og Oppland må formes i et pasientperspektiv. Det må tas hensyn til geografi og avstander. Det må være økonomisk bærekraft. Sykehuset Innlandet må sikres handlingsrom for å delta i utviklinga av nye behandlingsformer,  i en stadig tettere samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenesten ute i kommunene. Forsøk på å sende prosessen ut på et sidespor må ikke få gjennomslag.

- Det gir ikke svar på felles utfordringer å enes om å være motstandere av en løsning. Skal vi komme ut av det politiske og faglige dødvannet må vi enes om å være for en ny organisering, der den geografiske lokaliseringa av de mest spesialiserte tilbudene gis et stedsnavn, sier de.

Altfor tålmodige

Styremedlem Jørgen Hurum mener byordførerne ikke ville gjort jobben sin som politikere dersom de ikke hadde gått ut med sin synspunkt.

Hans kollega i styret, Ove Talsnes, er ikke fullt som romslig. Han mener at Hurum har en enestående tålmodighet med å høre på politikere.

- De har også et ansvar i forhold til helse. Jeg aksepterer ikke at dette skal være bare et spørsmål om geografi. Men jeg registrerer at de samles ved Mjøsbrua for å avlevere et budskap. Det tar jeg som et signal om at Mjøsbrua er et godt samlingspunkt, sier han.

Oppland Ap rykker ut

Også lederen i Oppland Ap, Tore Hagebakken, måtte ut med en presssemelding fredag etter at Gjøvik-ordføreren hadde stått fram som en større tilhenger av sykehus på Hamar enn ved Mjøsbrua. Riktignok ville han gjerne korrigere dette inntrykket i ettertid.

 

Men Ap-leder Hagebakken minner i alle fall om partiets årsmøtevedtak om støtte til at det planlegges et nytt sykehus i innlandet.

- Oppland Ap har i sitt årsmøtevedtak ikke sagt noe om hvor et nytt hovedsykehus bør lokalliseres. Men det ligger i kortene at denne funksjonen må være sentralt plassert for flest mulig at de et nytt sykehus skal betjene. Vi kan derfor ikke godta en lokalisering et godt stykke sør for Mjøsbrua på Hedmark-sida, skriver Hagebakken i pressemeldingen.

Artikkeltags