Hun blir sjef for psykisk helse i Sykehuset Innlandet

– Psykiatri har alltid interessert meg, sier Benedicte Thorsen-Dahl fra Gjøvik. Fra 1. januar blir hun direktør for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.