– Dere som driver med OL og Birkebeineren er hjernevasket. Det er kjempebra at folk trener - hipp hurra - for kroppen er til for å brukes. Men av og til får jeg følelsen av at denne treningskulturen er ekstremt egosentrisk. Hva faen er det de som trener til birken løper fra? Hva slags tomhet og mistrivsel er det som driver dem?

Helse mer enn kroppen

Professor i samfunnsmedisin Per Fugelli fornektet seg ikke under møtet om folkehelse og levekår i går.

– Vi må ikke bare snakke om individuell livsstil. Du er ikke et 1-tall på jorda. Hvordan du blir behandlet i flokken din har stor betydning for helsen din. Nyere helseforskning viser at mennesket er langt mer enn en kropp. Like viktig som vitaminer og jern er de fem faktorene verdighet, handlingsrom, tilhørighet, mening og likevekt. Praktisk folkehelsepolitikk er alt vi kan gjøre for å skape og dele verdighet. Det er helsekilde nummer én!

PORTRETT: Per Fugelli - Livets apostel

Fugelli stilte følgende spørsmål til de omtrent 200 frammøtte: «Hva er det som former helsa til innbyggerne i Lillehammer bortsett fra folk i hvite frakker?»

Svaret ga han selv:

– Medisiner, sykehus og leger former bare 10 prosent av helsa til et menneske i løpet av et liv. De andre 90 prosentene består av så mye annet: Den største helsefaren i Norge er de som faller utenfor skolen. Arbeid er en helsekilde av første orden; det gir stolthet og fellesskap. Norges kommuner burde stå i spissen for at så mange som mulig kan få ta del i den helsekilden som arbeid er - men det gjør de ikke!

Innbilning

– Et stykke på vei er helse og sykdom innbilning, en fantasi. Bare se på svineinfluensaepidemien. Og når det gjelder mat er nordmenn hysteriske, hjernevasket. Dersom vi utelukkende skal spise 100 prosent trygg og sunn mat, blir maten en helsefiende. Fedon, Kari Jaquesson og helseministeren er alle med på å lede oss inn på farlige veier: Bare du steller godt med fett- og muskelcellene dine, så blir du frisk. Ikke vær så opptatt av antioksidanter, vitaminer og brokkoliessens. Aristoteles ga et helseråd for 2.500 år siden: Følg den gyldne middelvei. Det gjelder den dag i dag, også for dem som jogger og pumper jern!

Viktig korrektiv

Ordfører Espen G. Johnsen var storfornøyd med at så mange hadde møtt opp til folkemøtet.

– Det tyder på at folkehelse engasjerer. Per Fugelli er fantastisk god til å korrigere vedtatte sannheter når det gjelder helse, og er flink til å supplere det tradisjonelle helsebegrepet. Det å være sprek, er mer enn bare det fysiske. Kommuneplanen som skal revideres er viktig for hele lillehammersamfunnet, og vi håper på mange innspill fra innbyggerne på bakgrunn av disse møtene.

Lillehammer kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom sju folkemøter skal innbyggerne i Lillehammer få gi sine meninger om veien fram mot Lillehammer i 2027 til politikere og kommuneadministrasjon. Første folkemøte handlet om levekår og folkehelse. I dag er temaet nærings- og bostedsutvikling.

PORTRETT: Per Fugelli - Livets apostel