LILLEHAMMER: Skolegudstjenestene blir gjeninnført i skoletiden. Det blir opp til hver skole, i samråd med foreldrene, om elevene skal gå i kirken før jul. Alt blir som før, med andre ord...

Hilde Ekeberg, KrF, var ikke fornøyd med ordførerens svar på interpellasjonen i kommunestyret torsdag kveld. Hun fremmet derfor forslag om at ordføreren skulle gi rådmannen i oppdrag å sørge for at det blir arrangert skolegudstjenester før jul i Lillehammer. I praksis ville det si at rådmann Annar Skrefsrud skulle overprøve skolesjef Steinar Døsrønningens vedtak.

Dette ble for drøyt for kommunestyret, og forslaget fikk bare seks stemmer.

Heller ikke fungerende ordfører Rolf Kristiansen (Ap) støttet en slik løsning, hvilket han gav uttrykk for i sitt svar på Krfs interpellasjon.

Ekebergs alternative forslag om at det blir opp til hver enkelt skole ( i samråd med foreldrene) å delta i skolegudstjeneste, ble vedtatt med 26 mot 20 stemmer. Det var en penere måte å omgjøre skolesjefens vedtak på.

Dermed er situasjonen rundt julegudstjenestene i Lillehammer-skolen tilbake til start.

Les også: Maner til opprør