Gå til sidens hovedinnhold

Her er fylkesrådets krav til nytt togselskap

Artikkelen er over 3 år gammel

Persontrafikken på Dovrebanen og Rørosbanen skal konkurranseutsettes fra desember 2019. Fylkesrådet i Hedmark har satt opp en rekke krav til selskapet som skal drive persontrafikken på jernbanen. Her er lista.

Regjeringen har slått fast at målet med konkurranseutsettingen er at togtilbudet skal bli bedre. Dovrebanen og Rørosbanen utgjør sammen med Raumabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen den såkalte Trafikkpakke 2 Nord. Anbudsfristen er satt til august i år, og i løpet av høsten vil det bli avgjort hvilket selskap som får tilslaget på å drive persontogtrafikken på disse banene fra desember 2019.

Fylkesrådet har på vegne av Hedmark fylkeskommune satt opp sine krav til den framtidige persontogdriften i Hedmark og oversendt dem til Jernbanedirektoratet. Her står det blant annet dette:

* Det er viktig at tilbudet blir betjent av en solid og seriøs aktør som er opptatt av et godt, attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud for befolkningen.

* Totimersfrekvens på Dovrebanen på strekningen Oslo–Trondheim bør legges inn i konkurransegrunnlaget.

* Behovet for økt frekvens av gjennomgående tog Hamar–Trondheim over Rørosbanen er stort og må innarbeides i konkurransegrunnlaget.

* Det må legges til rette for et godt togtilbud i hele anbudsområdet. Satsing på bedre jernbanetilbud i Trondheimsregionen må ikke gå på bekostning av tilbudet i anbudsområdet ellers.

* Kollektivtilbudet gjennom Østerdalen er bygget opp rundt Rørosbanen. Det bes om utvidelse fra seks til minst åtte daglige avganger i hver retning mellom Hamar og Røros slik at det blir totimersfrekvens gjennom driftsdøgnet, samt dobling av antall avganger i rushtiden mellom Hamar og Elverum.

* Anbudsvinner må få tilgang til det antall togsett, av god kvalitet, som tilbudsforbedring krever, og dette må framgå av konkurransegrunnlaget.

* Beslutninger om stoppstruktur kan ikke tas av operatør alene, men må tas i samråd med nasjonale, regionale og lokale myndigheter.

* Mulighet for persontransport på Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger bør vurderes lagt inn i en framtidig trafikkpakke.