Togene går som normalt igjen mellom Lillehammer og Moelv  etter kollisjonen med en gravemaskin lørdag morgen, opplyser medievakt Thor Erik Skarpen i Bane Nor til GD like etter klokka 17 lrødag ettermiddag.

Kollisjon

 Intercity-toget som gikk fra Lillehammer mot Oslo klokka 05.24 lørdag morgen, kolliderte med en gravemaskin etter bare noen få kilometer. Sammenstøtet skjedde nedenfor Dallerud gård i Søre Ål.

Det var bare tre passasjerer ombord, i tillegg til togfører og konduktør. Ingen av dem skal være fysisk skadd, får GD opplyst.

Passasjerene ble kjørt videre sørover med bil, informerte NSB.

Strekningen stengt

Strekningen Lillehammer-Hamar ble  i mange timer stengt, men det ble satt opp busser som erstatning for toget.

Pressevakt Liv Eggebø i NSB, opplyste at det var satt opp buss mellom Lillehammer og Hamar. Fra og med 9.52-toget fra Hamar nordover, gikk helt til Moelv og møtet bussene fra Lillehammer der.

Hvor lenge linja blir stengt, var  usikkert. Først skulle havarikommisjonen og politiet gjøre seg helt ferdig med alle undersøkelser. Dernest måtte gravemaskinen, som ifølge Bane Nor (tidligere Jernbaneverket), tilhører entreprenøren Veidekke, fjernes. Også ei strømmast måtte repareres.

Små synlige skader

Det er uvisst om toget har fått store skader. Da GD var på stedet lørdag morgen, var det bare små synlige skader i fronten av togsettet. Gravemasiinen hadde tilsynelatende fått noe hardere medfart.

- Er det store skader på toget, medievakt Thor Erik Skarpen i Bane Nor?

- Det kan være det, men jeg kjenner ikke til hvor store de eventurelt er.

Årsaken til kollisjonen er fremdeles uklar.

- Det skal havarikommisjonen og pollitiet finne ut av. En entreprenør som jobber for Bane Nor med å legge kabelkanal mellom Lillehammer og Moelv, var i arbeid da toget kom. Det var et arbeidslag på tre personer på plass, opplyste Skarpen til GD lørdag morgen.

-  Noe som ikke har fungert

- Var det ingen varsling mellom arbeidslaget og toget?

- Det er alltid en sikkerhetsvakt som har kontakt med togleder. Sistnevnte har oversikt over hvor alle tog er og hvor alle som arbeider på linja, er. Ingen jobber på linja uten at togleder kjenner til det. Her er det noe som ikke har fungert. Det skal kommisjonen og politiet forsøke å finne ut.