– I innlandet er vi omsorgsfulle og nøkterne. Det bør vi ta med oss når vi skal inn i prosesser framover, sa han.

Hagen var, som flertallet av eierrepresentantene, skeptisk til Gjøviks forslag om gransking. Men han ønsket seg en kritisk gjennomgang av selskapet, gjerne med eksterne ressurser. Å verne primærvirksomheten er ellers førsteprioritet for Oppland fylkeskommune, sa han.

Det som var tema under mandagens eiermøte var om eierne vil gi styret i Eidsiva fullmakt til å konvertere et lån på 1,5 milliarder når behovet måtte melde seg. Dette sa eierne nei til. Forslaget ble fremmet av tidligere konsernsjef Ola Mørkved Rinnan på forsommeren.

Imidlertid var alle eierrepresentantene enige om at det ansvarlige lånets løpetid kan utvides fra 2026 til 2036 på den betingelse av at renten er uendret på sju prosent fram til 2026. Dette er tråd med eierutvalgets innstilling.