22-åringen fra Ringebu har sittet i fylkesstyret i Oppland i fire år. Søndag ble hun ønsket velkommen inn i sentralstyret av gjenvalgt leder Ann Merete Furuberg.

- Å få gjort noe med rovdyrpolitikken blir en av mine hovedsaker, sier Rudi, som ellers har bruk av utmarksressurser, seterdrift og rekruttering som prioriterte saker som landsstyremedlem.

Ann Merete Furuberg fikk fornyet tillit som leder. Hun ble første gang valgt til leder i 2010. Modulf Aukan, Møre og Romsdal ble gjenvalgt til politisk nestleder, mens Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag ble valgt til ny organisatorisk nestleder.

Per Anton Nesjan, Nordland ble gjenvalgt som ordfører og Aud Gaundalen, Nord-Trøndelag gjenvalgt som varaordfører. Alle valg var enstemmige.

- Å sikre bonden inntekt og rammebetingelser for en miljøvennlig matproduksjon vil alltid være en hovedoppgave for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Furuberg. Dette sammen med konkretisering av de vedtatte målene i den ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken vil bli de viktigste sakene i det kommende året.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag avsluttet sin samling i Lillehammer søndag, etter en flere dagers storstilt markering av både 100-årsjubileum og landsmøte.