Vegtrafikksentralen meldte fredag morgen at Fylkesveg 51 over Valdresflye var stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Klokken 10:00 var det blitt gjort en ny vurdering som gjorde at vegen ble åpnet for ferdsel. Den vil imidlertid fremdeles være nattestengt mellom klokken 20:00 og 08:00.

Klokken 08:00 fredag morgen ble også vegen over Sognefjellet åpnet, etter å ha vært stengt i flere dager.