(Oppland Arbeiderblad): I jaktsesongen 2017–2018 måtte nesten 10.200 hjortevilt bøte med livet i trafikken i Norge, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det var 2900 flere enn året før. Økningen var størst for rådyr og elg.

– Høst og vinter er tida da sikten blir dårligere og ville dyr trekker ut i bilvegen, påpeker NJFF i en artikkel på sine nettsider.

Forbundet minner om at det er brudd på både vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd om man unnlater å melde fra om påkjørsler av dyr. Lovverket pålegger deg å hjelpe dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst.

NJFF anbefaler at man følger følgende huskeliste ved en viltpåkjørsel:

* Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.

* Skaff deg oversikt over eventuelle skadde personer, og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.

* Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Kommunen kan også varsles.

* Merk påkjørselssted slik at skadde dyr kan spores senere.

Det er størst risiko for å kjøre på dyr etter mørkets frembrudd. Flest viltpåkjørsler skjer mellom klokka 19 og midnatt, skriver NJFF i sin artikkel.

– Dyrene kan komme veldig fort, og i mørket er det ekstra vanskelig. Det er ikke sikkert at du ser elgen selv om den står i grøfta, bemerker de.

Noe av det første du må gjøre er altså å ringe politiet. Da blir man satt videre til kommunens ettersøksmannskap.

– Det skal du gjøre hvis dyret er dødt eller skadet, men også dersom du er usikker på om du traff noe, skriver NJFF.

Viltnemndene får ofte diffuse meldinger om hvor dyr blir påkjørt. Har man ikke anledning til å vente til mannskapene kommer, er det viktig at man merker en busk på stedet med for eksempel en plastpose eller et gult bånd.