OTTA: Det er felt jerv i Øyer, Lom og Dovre. I hele Oppland er det 12 dyr som kan felles.

Søndag morgen ble det felt en hannjerv på 15 kilo i Øyerfjellet. Tre dager før ble en jerv påskutt og skadet i Lom. På bakgrunn av sportegn på stedet, regner Fylkesmannen i Oppland jerven som avlivet.

Alle skutt på åte

Like før jul ble en hannjerv felt i Dovre. Alle dyrene er felt på åte, får GD opplyst av Statens naturoppsyn.

I Oppland er det ei fellingskvote fram til midten av februar på 12 dyr. Fem dyr kan felles innenfor forvaltningsområdet for jerv. Fem dyr kan felles utenfor grensene til forvaltningsområdet. To tilleggsdyr vil bli fordelt etter hvert som lisensjakta utvikler seg.

Tidlig i vinter avsatte rovviltnemnda i Oppland 375.000 kroner til tiltak for å gjøre lisensfellingen mer effektiv. I disse dager blir motivasjonsmidler og materiell fordelt på registrerte jaktlag som har søkt om støtte.

Prosjektleder tilsatt

Så langt er det Fylkesmannen i Oppland som har administrert den nye ordningen. Men for framtida blir det Opplands avdeling av Norges Jeger- og Fiskeforbund som skal forvalte midlene fra rovviltnemnda.

Tom Rune Engen, Snertingdal, er tilsatt som prosjektleder. Han er i ferd med å opprette kontakt med jaktlagene som er registrert.

101 jegere

I de jaktlagene som har mottatt støtte for et mer effektivt uttak av jerv i lisensperioden, er det 101 jegere. Rådgiver Erik Sandberg i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er godt fornøyd med den oppslutningen den nye ordningen har fått.