Kunstnerisk leder Stig Sæterbakken valgte å trekke seg etter at styret i festivalen trakk invitasjonen til forfatteren David Irving tilbake.

På en pressekonferanse torsdag la Sæterbakken fram sin begrunnelse. I sin bekjentgjøring i anledning David Irving-saken torsdag startet Stig Sæterbakken med å si at siden invitasjonen ble kjent har kritikken vært massiv og at dette var noe som Litteraturfestivalen var forberedt på.

Les også:

- Jævla feiginger!

Sterke reaksjoner på invitasjon av Irving

Vil fjerne Undsets navn fra Litteraturfestival

- Forfatterne kan vurdere festivalboikott

- Debatten berører grunnleggende problemer og aspekter ved ytringsfriheten og som i seg selv var et av argumentene for å invitere Irving, sier han i sin redegjørelse.

Her kan du lese utdrag fra Sæterbakkens redegjørelse:

- Langt vanskeligere blir det når vi ser at kontroversen rundt invitasjonen skader vårt forhold til sentrale samarbeidspartnere og viktige støttespillere for festivalen. Belastningen er stor, og det er all grunn til å tro at den vil øke.

Enormt press

- Presset mot oss har vært formidabelt. Men selv da det var på sitt sterkeste var jeg overbevist om viktigheten av denne programposten, i lys av temaet sannhet. Det er grunnen til at jeg hele veien har sagt at jeg ikke under noen omstendigheter kommer til å trekke invitasjonen til Irving. Det vanskeligste med kritikken vi er blitt møtt med har derfor vært tvilen som er blitt sådd om våre intensjoner. Ganske konsekvent er de klart uttalte premissene for å invitere Irving blitt sett bort fra. I dette har man gått til frontalangrep på antatte motiver.

- Striden har trukket opp noen perspektiver på ytringsfrihetenes kår i Norge som bekymrer meg og som jeg håper noen vil se nærmere på i ettertid.

Stigs ide

- Ideen om å invitere David Irving til litteraturfestivalen var min. Da jeg i sommer presenterte den for festivalstyret og redegjorde for hvorfor, ga et samlet styre sin tilslutning. - Nå er vi kommet dithen at gjennomføringen av det vil representere en utålelig belastning for festivalen.

- Som sagt: Ikke under noen omstendigheter ville jeg ha gått med på å trekke invitasjoen, en holdning som de seneste dagene også har fått en viktig prinsipiell dimensjon. Sagt på en annen måte: jeg står på mitt. Mitt standpunkt, slik situasjonen er blitt, er dermed en del av belastningen festivalen er utsatt for.

Les også: Nekter å trekke Irving fra programmet

Trekker seg

- På bakgrunn av dette fratrer jeg i dag, med umiddelbar virkning, min stilling som kunsterisk leder for Norsk Litteratufestival - Sigrid Undsetdagene.

- Det er en beslutning jeg tar med tungt hjerte.

Sæterbakken ser tilbake på de to festivalen han har vært med på å lage som en ualminnelig givende erfaring, og beklager bruddet med tre fantastiske kolleger.

- Vi var et drømmeteam, klare til å ta denne festivalen til stjernene, sier han.

Hva synes du? Si din mening nedenfor!