- Vi tar fylkesmannens kjennelse til etterretning, og registrerer at GD vil ta saken til retten. Hvordan vi vil møte dette, er det for tidlig å si. Vi trenger noe tid på å vurdere, sier hun.

- Generalsekretæren i Norsk Redaktørforening sier at Eidsiva opptrer arrogant siden de ikke retter seg etter fylkesmannens vedtak?

- Vi oppfatter ikke situasjonen dit hen at vi har satt vedtaket fra fylkesmannen til side. Vi har merket oss at det er ulik tolkning av spørsmålet om offentlighetsloven skal gjelde for morselskaper i kraftbransjen, alt ettersom hvor de ligger i landet. Eidsiva ønsker å være en pådriver for å få likebehandling.

- Men dette er uansett en sak mellom fylkesmannen i Hedmark og Eidsiva?

- Det er det også. Og jeg tar til etterretning at fylkesmannen ikke vil avvente den pågående behandlingen i departementet, sier Torgersen.

- Hvilke vurderinger trenger Eidsiva å gjøre nå?

- Vi må vurdere hvor mye tid vi må ha for eventuelt å få på plass en offentlig journal, og se dette opp mot tidsplanen i departementet. Videre er det naturlig å drøfte saken med bransjeforeningen vår og med våre jurister.

I sitt svarbrev til fylkesmannen i Hedmark sist uke avviste Eidsiva at de på noe vis har forpurret saken.

- Eidsiva har bidratt aktivt til arbeidet med å finne en avklaring på om offentlighetsloven skal gjelde i morselskaper i vertikalt integrerte kraftselskaper. Vår vurdering er at man må kunne avvente behandlingen i departementet før man går til det kostnadskrevende skritt å etablere en postjournal, skriver direktør Marit Torgersen.