Innsamlingsaksjonen har passert målet: Slik vil Losna-Trond bruke pengene

Trond Bjerkestuens traktor på bunnen av Losna ved Tretten skal heves i vinter, hvis isbanegeneralens plan går i boks.