Meieriet på Tretten fikk Tines HMS-pris

Meierisjef Erik Isum på Tine Tretten (i midten) fikk overrakt Tines HMS-pris av Konserndirektør Produksjon Per Ivar Berg og direktør for flytende produkter og juryleder Inger Lene Sætra.

Meierisjef Erik Isum på Tine Tretten (i midten) fikk overrakt Tines HMS-pris av Konserndirektør Produksjon Per Ivar Berg og direktør for flytende produkter og juryleder Inger Lene Sætra. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tine Tretten har over 1.000 dager uten skader med fravær og har vært med i forskningsprosjekter på HMS. Slikt blir lagt merke til.

DEL

På ledersamlinga i Tine produksjon fikk meierisjef Erik Isum tildelt HMS-prisen av konserndirektør Per Ivar Berg.

- Vi er ikke noe glansbilde, og har stadig ting vi jobber med vi også, sier Isum.

- Men en av de viktigste grunnene er nok at vi så langt har hatt 1.040 dager uten ulykke med fravær, og det i en periode hvor vi har gjennomført store investeringer. Det har nok blitt lagt merke til av konsernet. Dessuten har vi et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud, og har vært litt innovative med tanke på å formalisere dette samarbeidet – blant annet har vi som en av to industribedrifter vært med på forsøksprosjektet Egenmelding 365 for å få ned sykefraværet. Det går på ansvarliggjøring i forhold til fravær. Blant annet måler vi tilstedeværelse i stedet for fravær, og de ansatte kan i forsøksperioden benytte egenmelding for sykefravær i inntil ett år. Vi forsøker å jobbe med et gjensidig tillitsforhold mellom ledelse og ansatte og at vi legger til rette for at ansatte kunne gjøre alternativt arbeid dersom de har plager. Dessuten har nok ledelsen også har lagt merke til utviklingen vi har hatt på ENØK-arbeid Dette har medført vesentlig reduksjon i energiforbruket over mange år, sier Isum.

-Jeg er bare en gallionsfigur. Dette er alle medarbeiderne på Tretten sin pris.

Artikkeltags