Det var det første av flere hundre tog som skal benyttet jernbanens infrastruktur under den store øvelsen, melder Bane Nor.

- Gjennom Bane NORs samfunnsansvar har vi en viktig rolle i Norges totalforsvar, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Bane Nor har til daglig ansvar for jernbanens infrastruktur og har dermed en viktig sivil rolle ved transport av mennesker og materiell i en alvorlig situasjon.

- I årets øvelse er Bane NOR involvert på flere områder. Øvelsen ledes fra NATO-hovedkvarteret i Napoli, og inntil 50.000 soldater skal delta på norsk jord. Vår viktigste rolle blir å sørge for infrastruktur og deler av logistikkbehandlingen for deltakerlandene, slik som avtalt med Forsvaret. Blant annet tilrettelegger vi spor og stasjoner for effektiv transport av materiell i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark. I tillegg skal vi delta i en egen responsøvelse, sier Frimannslund.

Bane NOR tilrettelegger infrastruktur, sportilgang og trafikkstyring når det gjelder Forsvarets transport av materiell. Omlasting til og fra jernbane vil skje på terminalene Rolvsøy, Elverum, Rena, Røros og Hell.