Før øvelsen var 64 prosent av de spurte positive til NATOs militære øvelser i landet, men den andelen har nå økt til 68 prosent, viser undersøkelsen TNS Kantar har utført for Forsvaret.

Det er spesielt i fylkene der NATO har holdt sine øvelser at folk er mest positive, skriver avisa. Der svarer hele 74 prosent av de spurte at de har et ganske godt eller meget godt inntrykk.

– I det store bildet ser vi at gjennomføringen av Nato-øvelsen på norsk jord har styrket befolkningens tillit til NATO. Den tilliten var høy i utgangspunktet, men det er gledelig at den er styrket gjennom dette, sier oberst Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for Forsvarets operative hovedkvarter og informasjonssjef for Trident Juncture.

Fakta om Nato-øvelsen Trident Juncture

  • I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.
  • NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen.
  • Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen.
  • Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.
  • Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Størstedelen av øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 07. november. Men, det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen.
  • Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år. Forrige øvelse ble gjennomført i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia.
  • Øvelsen er en av NATOs største øvelser.