Prosten råder å utsette begravelser på grunn av NATO-øvelsen

Nord-Østerdal prosti råder pårørende til å utsette begravelser til NATO-øvelsen er over.