LILLEHAMMER: - En representant fra Statens naturoppsyn (SNO) har vært på stedet og sikret spor, og han har dokumentert viltskadene. I løpet av tirsdag eller onsdag vil kalven bli obdusert for at vi skal få gjort nærmere analyser av bittskadene, sier naturoppsyn Mogens Lorentzen.

Han mener at funnene som er gjort tyder på at kalven er drept av ulv.

Det er også meldt om sporfunn i området ved Nord-Mesna. Også dette vil bli sjekket nærmere av SNO. Hvis det var ulv som drepte elgkalven, dreier det seg mest sannsynlig om et streifdyr. Ulv er observert her i distriktet tidligere, seinest i Fron og Ringebu i fjor.