OTTA: En ulv kan ha skadet og tatt livet av over 30 dyr til Fram reinlag i Valdres.

Tamreinlagene i Vågå og Lom er varslet om dyretragedien.

– Vi søkte om fellingstillatelse. Men fikk avslag på grunn av julefredningen, opplyser Hallgeir Opdal i Fram reinlag til GD lørdag kveld.

Ikke bekreftet

– Fredag fant vi nesten 30 dyr. Lørdag ble ytterligere fem reinsdyr funnet, opplyser Hallgeir Opdal.

Seint lørdag kveld bekreftet Statens naturoppsyn at det er ulv som har drept og skadet dyr i tamreinflokken. Naturoppsynet var i området fredag, deler av natt til lørdag, og på dagen lørdag.

- Vi dokumenterer skadeomfanget. Men det er vanskelig å spore ulven ettersom det er nærmere 3.000 reinsdyr som befinner seg i det aktuelle området, sier Ole Knut Steinseth i Statens naturoppsyn.

Varslet Vågå

Hallgeir Opdal varslet tamreinlaget i Vågå fredag kveld om det som hadde skjedd. Beiteområdene grenser mot hverandre. Også Lom tamreinlag fikk straks melding om ulven som har drept for fote.

- Vi kommer til å ha gjetere ute det meste av døgnet for å vokte dyrene, sier Hallgeir Opdal.

Tragedien ble oppdaget da reinlaget skulle flytte flokkene fredag.

– Det var ørn og korp over alt. Rovfuglene spiste av dyrene som var skadet og drept, sier Opdal.