Jegerne jakter fremdeles på en ulv i Vågå og utelukker ikke at det er flere ulv i samme område.

- Jeg har drevet med dette siden 1998. Men jeg har aldri hørt om noe lignende, sier regionansvarlig i Statens Naturoppsyn, Esben Bøe, til GD.

Usedvanlig stor bjørn

Bjørnen som ble felt i Øyer i 19--tiden var på over 240 kilo. Den ble skutt rett nord for elva Moksa og bare timer etter at Miljødirektoratet hadde gitt fellingstillatelse.

Etter fellingen ble bjørnen lagt på en tilhenger og fraktet på en fjellvei ned til bygds. Statens Naturoppsyn (SNO) betegner bjørnen stor tatt i betraktning at det fremdeles er vår.

- Fellingstillatelsen ble gitt for å hindre store skader på beitedyrene som snart slippes ut, sier Esben Bøe.

Det har de siste årene vært store tapstall på sau i Ringebu og Øyer som følge av bjørn i området. Bøe sier at man fryktet at det samme skulle gjentas seg nå.

De første meldingene om bjørn i området kom onsdag. Da ble det oppdaget spor like ved Nordsetervegen på Lillehammer. Det lyktes to personer å følge sporene etter den store bamsen helt til Øyer.

Ved Lemonsjøen

Det var ved 18.30-tida torsdag kveld at et fellingslag i Vågå felte en ulvetispe oppunder Gråhø ved Lemonsjøen.

Ulven var ifølge lokalavisen Fjuken sett ved Grov tidligere om ettermiddagen. Det ble satt ut 14 poster. Ulven ble felt på en av postene, bekreftet jaktlederen overfor GD.

Den kommunale fellingslederen hadde igår kveld ikke tid til å snakke med GD. Jakten fortsatte da. Man mente det kunne befinne seg en ulv til i i området.

Felt med rifle

- Ulven ble felt på post med rifle. Fellingslaget hadde akkurat fått plassert ut postene og sto og ventet på at det skulle komme en hundeekvipasje for å følge sporet, sier Bøe.

Ifølge Bøe så jegerne ulven komme ikke så langt fra der de sto. De løp opp på noen andre poster i nærheten. Rett etterpå dukket ulven opp. Ulven var ei tispe på 33 kilo. Hun var en såkalt åring, det vil si at hun var cirka ett år.

Utelukker ikke en tredje ulv

Bøe bekrefter at jaktlaget ved Lemonsjøen fortsetter jakten utover kvelden. Den kommunale fellingslederen ønsker å få sjekket ut om det er en ulv til. De syntes sporene de så tidligere på dagen, var større enn den som de felte på kvelden.

Lørdag ble det fotografert en ulv i Vågå og hendelsen ble omtalt i forbindelse med en reportasje i GD. Bøe sier at tispa som ble felt torsdag kveld, lignet ulven det var bilde av i GD. Fargen, rompa og hvor langt den var kommet i å fjerne vinterpelsen tyder på det. Bøe mener det kan være denne ulven, og en av de to ulvene Statens Naturoppsyn observerte fra helikopter søndag. Likevel kan man ikke utelukke at det er flere ulv enn to i området.

Fellingstillatelse på to

Fellingstillatelsen på to ulv i Dovre og deler av Vågå ble gitt i begynnelsen av mai. Tillatelsen ble gitt av Miljødirektoratet fordi det var funnet dagferske spor etter to ulver i Grimsdalen og ned mot Åsagrende i Dovre.

Samtidig ble det gitt tillatelse til å skyte én ulv i Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Lørdag ble ei ulvetispe på 29 kilo skutt ved Toksesetra i Nord-Fron. Også denne tispa var cirka ett år gammel, konsterte jegerne.

Begrunnelsen for å gi fellingstillatelsene på tre ulver i Gudbrandsdalen i vår er ønsket om å redusere framtidige skader på beitetyr. Erfaringer fra tidligere år viser at skadesituasjonen blir utfordrende når ulv er observert i området tidlig på våren.

- Disse ulvene har vist seg å gjøre stor skade på husdyr, særlig etter at bufe er sluppet på utmarksbeite. Det blir da langt mer ressurskrevende å ta de ut. Skadeomfanget er i de fleste tilfellene blitt høyt, med påfølgende økt konfliktnivå. Denne gang er «føre-var»-hensynet blitt tillagt vekt, dvs. at fellingstillatelse er gitt før dyret har gjort skade på husdyr, skrev fylkesmannen i en pressemelding.

Ulven som torsdag kveld ble felt i Våga, skal tas hånd om av Statens Naturoppsyn.

- Den vil bli tatt DNA-prøver av, fryst ned og fraktet til Miljlødirektoratet. Man ønsker å sjekke hvor den faktisk er kommet fra, sier Bøe.

Debatten blusser opp

Etter at fellingstillatelse ble gitt på tre ulver og en av dem ble felt i Nord-Fron sist helg, har rovdyrdebatten gått i sosiale medier. Rovdyrtilhengerne hevder at dyrene ikke kan ryddes av veien før de har gjort skade. De hevder det er for lett å få fellingstillatelse på fredede dyr.

- Det er vanlig at ulike synspunkter kommer frem når rovdyr blir felt. Jeg regner med at det samme vil gjenta seg nå, sier Bøe.

Utover kvelden i går gikk rovdyrdebatten for fullt på gd.no.