Fransplass var den første saueeieren som fikk ulven på besøk tidlig i sommer. Sist helg var rovdyret tilbake der den blodige sommeren startet. Statens Naturoppsyn har bekreftet at den voksne sauen som ble drept fredag morgen, var tatt av ulv.

Tok 25 først

- Vi har mistet 31 lam og åtte voksne. Noe tilsvarende har vi aldri opplevd, forteller Lars Fransplass på fjellgarden i Brøstdalen.

Tidlig i juni ble 25 beitedyr drept. Dette skjedde før hannulven ble skutt på Lora 16. juni. Lars Fransplass antyder at det var to ulver som opererte samtidig, men han har ikke noe bevis på dette.

- Ingen på garden har sett ulven. Heller ikke fredag fikk noen øye på ulven som angrep saueflokken, forteller Lars Fransplass.

Nå har han satt inn alle beitedyrene for å være trygg på at ulven ikke kommer tilbake. Også over Lesja har de fleste saueeierne hatt inn dyrene for høsten.

Venter på sporsnø

Lederen i det kommunale fellingslaget i Lesja, Tore Hemli, har ikke fått meldinger om observasjoner av ulv de siste dagene. Det er mange med ham som venter på sporsnø, slik at det blir lettere å følge med på aktiviteten til rovdyret som har drept og skadet et stort antall sauer og lam i sommer.

Lars Fransplass slapp nesten 200 sauer på beite tidlig i vår. Han har ikke hatt noe tap på grunn av jerv.

Det er rapportert om uvanlig lite elgkalv i høst. Men om dette skyldes ulven, er vanskelig å kunne fastslå med sikkerhet, sier gardbruker Lars Fransplass.