Det ble felt en hannulv innenfor Bøsetra i Øyer seint onsdag kveld. Det er trolig ulven som den siste tiden har herjet iområdet. Fem lam ble funnet med bittskader tidligere onsdag.

– Hannulven hadde rukket å gjøre mer skade på sau før den ble felt, men omfanget er foreløpig ukjent, sier seniorrådgiver Harald Klæbo ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland til GD.

Statens naturoppsyn (SNO) er nå på plass i Øyer for å undersøke den felte hannulven og de drepte dyrene.

Det var onsdag ettermiddag at fylkesmennene i Oppland og Hedmark utstedte fellingstillatelse på én ulv.

Bakgrunnen va at et viltkamera mellom Bøsætra og Kaldholsætra i Øyer hadde fanget opp en ulv.

Skadefellingsområdet ble definert til deler av Øyer, Ringebu, Lillehammer, Ringsaker, Stor-Elvdal, Hamar, Løten og Åmot kommuner, avgrenset av Friisvegen, E6 og riksvegene 25 og 3. Fellingstillatelsen skulle vare fram til førstkommende mandag.