Sp om ulvevedtak: – En voldsom arroganse

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen overkjører egne tillitsvalgte.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen overkjører egne tillitsvalgte. Foto:

Av

Senterpartiet mener regjeringens ulvevedtak er en hån mot folk som lever med rovdyrpolitikken tett på seg. – Vanvittig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

DEL

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettås-flokken skal tas ut.

Sp-lederen mener det er «vanvittig» at regjeringen verken har lyttet til rovviltnemndene eller de 150 ordførerne som i sommer undertegnet et opprop mot regjeringens rovdyrpolitikk.

– Ulvebestanden har økt kraftig de siste årene, og hvis det ikke blir skutt mer ulv enn det regjeringen nå går inn for, kommer den til å øke enda mer. Dette er stikk i strid med rovdyrforliket, sier han.

Han mener at statsminister Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) overkjører lokalbefolkningen og egne tillitsvalgte.

– Når det kommer til stykket, er det viktigere for ledelsen i Høyre og Frp å lytte til Ola Elvestuen (V) og byråkratene i Miljødepartementet enn til sin egne, sier han.

Verdens naturfond kaller ulvefellingen uakseptabel

Verdens naturfond mener det både er oppsiktsvekkende og uakseptabelt at regjeringen åpner for felling av Slettås-flokken i Hedmark.

– Norsk ulveforvaltning har spilt fallitt, dette vedtaket er bare politikk. Vi synes det er skammelig at man ser ut til å bruke en utrydningstruet dyreart for å posisjonere seg før kommunevalget neste år, sier WWF Verdens naturfonds miljøpolitiske leder Ingrid Lomelde.

Hun viser til at regjeringen for et års tid siden konkluderte med at det ikke fantes grunnlag for å ta ut denne flokken.

– Situasjonen for Slettås-flokken er ikke endret siden i fjor, flokken har ikke endret atferd, det er derfor uforståelig at vurderingen i år ender med motsatt konklusjon. Hva skal vi med en forvaltning som ikke er hevet over politikk, og som endrer reglene for vurdering fra år til år? spør hun.

Lomelde mener vedtaket viser at det nå er viktig å få en rettslig gjennomgang av ulveforvaltningen, og hun ser fram til at saken de har anket, skal komme opp i desember neste år.

I sommer avviste Oslo tingrett WWFs påstand om at Miljødepartementet har brutt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter. Organisasjonen anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Bondelaget mener regjeringen oppretter ulvereservat

Bondelaget reagerer skarpt på regjeringens ulvevedtak. – Et tillitsbrudd, sier leder Lars Petter Bartnes.

Mandag ble det klart at departementet åpner for å felle hele Slettås-flokken i Hedmark. Bondelaget mener regjeringen overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesonen. Regjeringen tillater kun å ta ut én flokk.

– Med denne avgjørelsen gjør regjeringen og statsminister Erna Solberg en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes.

Ifølge Bartnes er Norge allerede langt over bestandsmålet som Stortinget satte for bare to år siden.

– Skal ulveforliket være verdt mer enn papiret det er skrevet på, og norsk rovdyrpolitikk beholde et snev av troverdighet, kan ikke denne beslutningen bli stående. Nå må partiene bak ulveforliket sørge for at det de har bestemt, faktisk blir gjennomført, sier bondelagslederen.

Frp svært skuffet over egen regjerings ulvevedtak


Frp mener sin egen regjerings ulvevedtak er «svært skuffende». – Jeg har full forståelse for at folk i områder med mye ulv vil reagere kraftig, sier talsmann.

Frps rovdyrpolitiske talsmann Terje Halleland mener regjeringen nå har valgt å se bort fra ulveforliket.

– Jeg synes dette vedtaket er svært skuffende. Man velger nå å se helt bort fra ulveforliket som et bredt flertall på Stortinget inngikk. Vi vil med dette ligge langt over bestandsmålene, og jeg har full forståelse for at folk i områdene med mye ulv vil reagere kraftig på dette, sier han.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken skal tas ut.

– Det er bare én konklusjon man kan trekke av dette: Om det er sånn at loven står i veien for at ulveforliket skal oppfylles, ja da må vi få endret loven. Det vil jeg ta initiativ til, sier Halleland.


Artikkeltags