Morten Ørsal Johansen (Frp): – Jeg er veldig skuffet

Hvis Ola Elvestuen ikke ønsker å innfri ulveforliket, bør han heller komme til Stortinget med et lovendringsforslag, mener Morten Ørsal Johansen.

Hvis Ola Elvestuen ikke ønsker å innfri ulveforliket, bør han heller komme til Stortinget med et lovendringsforslag, mener Morten Ørsal Johansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen tillater for første gang å skyte ulv innenfor skjermingssonen. Men både bønder og naturvernere kaller vedtaket et svik, og Frp vil endre loven. Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentat for Oppland, er skuffet over vedtaket.

DEL

– Jeg er veldig skuffet på vegne av de som bor i disse områdene, og jeg er skuffet på Stortingets vegne over at ulveforliket fra 2015 ikke blir ivaretatt, sier stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen i Frp.

Fakta om ulveforliket


* Ap, Høyre, Frp og KrF ble enige om bestandsmålene for ulv og hvor de skal leve. Det var en oppfølging av rovdyrforliket i 2011. MDG, SV, Venstre og Sp brøt ut av forhandlingene om en ulveavtale.

* Bestandsmålet ble satt til på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også telle med i bestandsmålet, mens ynglinger i grenserevir skal tillegges en faktor på 0,5.

* Partiene ble enige om å ta bort enkelte områder av den daværende ulvesonen samt si nei til å utvide nordover, slik regjeringen anbefalte. Ulvesonen ble dermed redusert med cirka 8 prosent.

Han er kritisk til hvordan bestandsregistreringen av ulv foregår.

– På rovdatas ulveteller var det i september registrert 65 ulv. 13. desember var tallet plutselig 34, dermed kan Klima- og miljødepartementet feie datagrunnlaget de har opparbeidet fra sommersesongen under teppet, skriver Johansen i en kommentar om rovviltpolitikken.

Johansen er kritisk til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og tror ikke forsøker å oppfylle ulveforliket fra 2015.

- Hvis en statsråd mener at lovverket er i vegen for å ivareta Stortingets intensjoner, så er det hans plikt å komme til Stortinget med et lovendringsforslag.

GD mener:  

Johansen er skuffet over Venstre i denne saken, uten at han synes regjeringssamarbeidet bør ryke av den grunn.

– Vi skal ikke dømme regjeringssamarbeidet etter én sak, men dette er en viktig sak for Frp, og når vi taper så bedrer ikke det forholdet i regjeringa. Hvis man taper for mange ganger, så blir det fort litt skurring. Men vi har jo vunnet mange kamper også. Nå skal vi i Frp ta en diskusjon i stortingsgruppa, så får vi se hva som skjer ut fra det, sier Johansen.

Regjeringens ulvevedtak skytes ned fra alle hold

Klima- og miljødepartementet har vedtatt å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men verne Hobøl og Mangen. Dermed sier departementet ja til å felle 29 ulv, 3 av dem innenfor ulvesonen.

Regjeringen fremmer samtidig flere forslag for å gi landbruksmyndighetene og kommunene større innflytelse på rovdyrforvaltningen. Likevel får regjeringen krass kritikk fra alle kanter, også fra egne rekker.

– Man velger nå å se helt bort fra ulveforliket som et bredt flertall på Stortinget inngikk. Vi vil med dette ligge langt over bestandsmålene, sier Frps rovdyrpolitisk talsmann Terje Halleland.

Han mener loven må endres om det er slik at den står i veien for å oppfylle ulveforliket.

Senterpartiet vil be regjeringen møte i Stortinget for å redegjøre for hvordan den forholder seg til bestandsmålet.

– En hån

Naturbruksalliansen, som består av bondeorganisasjoner, så vel som jegere og skogeiere, kaller det uforståelig at regjeringen legger opp til fortsatt vekst av ulvebestanden, når den alt er over bestandsmålet på 4–6 ulvekull i året.

– Dette er et slag i ansiktet på alle dem som hadde en klar forventning om at man skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med Stortingets vedtak, sier alliansens leder Gunnar Gundersen, som tidligere var Høyre-representant på Stortinget.

– Uakseptabelt

Miljøorganisasjonene mener på sin side det er uakseptabelt at regjeringen nå åpner for å felle en flokk innenfor området der myndighetene har bestemt at rovdyrene skal ha lov til å etablere seg.

Verdens naturfonds miljøpolitiske leder, Ingrid Lomelde, påpeker at ingenting ved flokken er endret siden i fjor, da regjeringen bestemte at den skulle få leve.

Naturvernforbundet viser til at det er felt 38 ulv hittil i år.

– Denne voldsomme nedskytingen av ulv i Norge er en trussel, ikke bare mot ulven i Norge, men mot hele den sørskandinaviske bestanden, sier fagleder Arnodd Håpnes.

Samlet regjering

Hele tre statsråder – en fra hvert regjeringsparti – møtte opp for å forklare og forsvare regjeringens vedtak på en pressekonferanse mandag.

– Departementet viser til at konfliktene knyttet til dette reviret har vart over mange år. Slettås-reviret har vært stabilt og har hatt et relativt høyt antall dyr i flokken over tid, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Departementet mener den langvarige belastningen det har vært for dem som bor i nærheten, gjør at ulven må vike for «offentlige interesser av vesentlig betydning», som det heter i Naturmangfoldloven.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) mener det er viktig å ta ut flokken for å dempe konfliktnivået.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) var til stede på pressekonferansen først og fremst som Høyres nestleder – for å vise at regjeringen står sammen om nok en omstridt beslutning i den betente ulvesaken.

Han viser til at regjeringspartiene inngikk kompromiss også i ulv da de ble enige om Jeløya-plattformen, og at Elvestuen har fulgt dette opp på en lojal måte.

Venstre ville ha flere ulv

Da Elvestuen satt på Stortinget sto Venstre utenfor ulveforliket han nå styrer etter. Partiet krevde da et høyere bestandsmål, at flere ulver skulle få leve.

– Jeg er klima- og miljøminister for Venstre i regjeringen, og jeg står bak den beslutningen som er tatt, sier han til NTB nå.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås. Beslutningen om å la Hobøl- og Mangen-revirene leve, betyr at kvoten reduseres med 14 dyr.

Artikkeltags